Księgowość Tarczyn, 
działamy na rynku informatyczno - księgowym już od roku 2005!

Aktualności - Amecco

Jak sprawdzić status podmiotu przed zastosowaniem odwrotnego obciążenia?
(źródło: gofin.pl)
Poradnik VAT nr 17 (401) z dnia 10.09.2015

Nowelizacja ustawy o VAT, jaka weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. zmodyfikowała brzmienie załącznika nr 11 do ustawy o VAT, zawierającego katalog towarów, wobec których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku VAT.

Odwrotnym obciążeniem zostały objęte m.in. następujące towary:

  • z kategorii stali, zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 “Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz złoto inwestycyjne w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, itd. oraz konsole do gier wideo,
  • nieobrobione plastycznie metale nieżelazne: aluminium, ołów, cynk, cyna, nikiel.

W odniesieniu do niektórych transakcji mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się po przekroczeniu ustalonego progu kwotowego (jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku przekroczy kwotę 20.000 zł). Zasada ta dotyczy transakcji, których przedmiotem są notebooki, tablety, smartfony i konsole do gier (tzw. elektronika).

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ma miejsce jedynie w następujących sytuacjach:

  • dostawca tych towarów nie korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży (zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT),
  • nabywca ww. towarów jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT,
  • dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienie dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego).

Uwaga

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest tylko w sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny.

Kontakt

Amecco Małgorzata Justyna Zagórowicz

al. Krakowska 31, Kopana
05-555 Tarczyn
mazowieckie
e-mail: biuro@amecco.pl
e-mail:malgorzata.zagorowicz@amecco.pl
tel.: 603 795 253
tel.: 601 81 15 64
tel.: (48) 380 81 00
fax: (48) 380 81 01